Proiectul ”Consiliere profesionala in specializarile medicale pentru o cariera de succes”, cu o valoare de aproximativ 1,8 milioane lei, va fi derulat de Universitatea de Medicina si Farmacie ”Grigore T. Popa” Iasi, in parteneriat cu Societatea Studentilor Medicinisti Iasi pe o durata de 18 luni (mai 2014 – octombrie 2015). Obiectivul principal al proiectului este facilitarea procesului de insertie pe piata muncii a 450 de studenti la specializari medicale din cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” Iasi, prin oferirea de servicii interactive de informare, orientare si consiliere profesionala si de stagii de pregatire practica, in vederea construirii carierei profesionale. 
Prin intermediul acestui proiect se poate imbunatati considerabil procentul de studenti care sa aleaga fie o specializare potrivita aptitudinilor si aspiratiilor lor. 

Psihologii care activeaza in cadrul proiectului vor identifica nevoile de consiliere ale studentilor pe baza unei cercetari, ce va fi realizata atat in randul studentilor, cat si al medicilor rezidenti. Activitatea de consiliere va fi realizata atat fața in fața, cat si prin intermediul unei platforme online, unde vor dialoga cu studentii atat psihologii implicati in proiect, cat si tutorii stagiilor de practica.
Un numar de 150 de studenti vor participa la stagiile de practica incluse in acest proiect in unitati medicale din Iasi. Stagiile au rolul de a-i ajuta pe studenti sa se familiarizeze si sa inteleaga mai bine particularitatile locului de munca din specializarea pe care si-au propus sa o urmeze. Tutorii, medici din unitatile medicale cu care U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iasi va incheia parteneriate, ii vor ajuta pe studenti sa se concentreze asupra unor aspecte pe care ce tin de specificul specializarii si al locului de munca. 
Vor fi organizate vizite de studiu atat in tara, cat si in strainatate, la care vor participa 135 de studenti.

Centrul de consiliere MedVISE va continua sa funcționeze in cadrul Universitații de Medicina și Farmacie din Iasi si dupa finalizarea acestui proiect.

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European  prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”  
Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: „Consiliere profesionala in specializarile medicale pentru o cariera de succes
Contract POSDRU/161/2.1/G/141871